IN OTHER LANGUAGES


The main working language is English but You can read some pages or texts in different languages too.


In English:
FOUNDATION FOR GEOMETRIC ART
Foundation for Geometric Art
BUDAPEST, Hungary
Year of Foundation: 2016

1.
In Hungarian/magyarul:
GEOMETRIKUS MŰVÉSZETÉRT ALAPÍTVÁNY
Geometrikus Művészetért Alapítvány
BUDAPEST, Magyarország
Alapítási év: 2016.

2.
In German/auf Deutsch:
STIFTUNG FÜR GEOMETRISCHE KUNST
Stiftung für geometrische Kunst
BUDAPEST, Ungarn
Gründungsjahr: 2016
 

 


In Hungarian/magyarul:

 
5-Complex-cover_2880x1440_hungarian.png


GEOMETRIKUS MŰVÉSZETÉRT ALAPÍTVÁNY

INVITÁLÁS        INVITATION

„Az a tudás, amelyet a geometria célul tűz ki, 
az az örökérvényű tudása.” Platón

----------------------------------------------------------------
GEOMETRIKUS MŰVÉSZETÉRT ALAPÍTVÁNY


MISSZIÓ  RÓLUNK  TÁMOGATHATÓ PROJEKTEK  TÁMOGATÓK  CENTRUM-QUADRATUM  GALÉRIA TUDÁSBÁZIS  ELÉRHETŐSÉGEK  MÁS NYELVEKEN

MISSION  ABOUT  SUPPORTING PROJECTS  SUPPORTERS  CENTRUM-QUADRATUM GALLERY  KNOWLEDGE BASE  CONTACTS  IN OTHER LANGUAGES

----------------------------------------------------------------
KOMPLEX CÍMLAP         COMPLEX COVER         

---
HÍVÓSZAVAK        BUZZWORDS

ADOMÁNYOK • ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK • ALAPÍTÁS • CENTRUM-QUADRATUM GALÉRIA • CIVIL SZFÉRA • DOKUMENTÁLÁS • EDUKÁCIÓ •EGYÉNEK TÁMOGATÁSA • GALÉRIÁK •  GEOMETRIKUS MŰVÉSZEK • GEOMETRIKUS MŰVÉSZET • INTÉZETEK • KIÁLLÍTÁSOK • KONCEPTUÁLIS MŰVÉSZET • KÖZÖSSÉGEK TÁMOGATÁSA •  KONCEPTUÁLIS MŰVÉSZET • KONKRÉT-KONSTRUKTÍV MŰVÉSZET • KULTURÁLIS ALAPOK • KUTATÁS • MINIMALISTA MŰVÉSZET • MISSZIÓ • MONOKRÓM FESTÉSZET • MÚZEUMOK • MŰGYŰJTEMÉNYEK • MŰGYŰJTŐK-MECÉNÁSOK • MŰGYŰJTŐI BARÁTI KÖR • MŰVÉSZETI BARÁTI KÖRÖK • MŰVÉSZETTÖRTÉNÉSZEK • MŰVÉSZETTÖRTÉNET • NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK • NON-PROFIT • PÁLYÁZATOK • PRIMORDIÁLIS-GEOMETRIA • PROJEKTEK • RADIKÁLIS FESTÉSZET • SZPONZOROK • TÁMOGATÁSOK • TÁMOGATÓK • TÁRSALAPÍTVÁNYOK • TUDÁSBÁZIS • TUDÁSBÁZIS-ELŐADÁSOK • ZENEI KÉP


reduktív, szisztematikus, struktúralista, nem-tárgyias
---

KIFEJEZÉSEK    EXPRESSIONS


A MŰVÉSZET SZERETETE – SZELLEMI ALKOTÁS –  FELEMELŐ MŰVÉSZETET TEREMTENI – MŰVÉSZET MINT KATALIZÁTOR – NYITOTTSÁG/BEFOGADÁS A KVALITÁSÉRT – EGYÉNEK A KÖZÖSSÉGÉRT – KÖZÖSSÉG AZ EGYÉNEKÉRT – KÖLCSÖNÖS ÁLDOZATKÉSZSÉG-ÖNZETLENSÉG-TETTREKÉSZSÉG – 

---
A művészet szeretete – szellemi alkotás –  felemelő művészetet teremteni – művészet mint katalizátor – nyitottság/befogadás a kvalitásért – egyének a közösségért – közösség az egyénekért – kölcsönös áldozatkészség-önzetlenség-tettrekészség – 


----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
MISSZIÓ     MISSION


KÜLDETÉS     •     JÖVŐKÉP        •    ÉRTÉKEK    

ERRAND    •    VISION        •    VALUES


KÜLDETÉS     ERRAND
Az alapítvány tevékenységével legfőbbképpen a geometrikus művészetben alkotó művészek pályájának hathatós támogatását segíti elő, valamint művészeti alkotásaiknak a gondozását. Az alapítvány ezen művészeti irányulása – kiegészülve a geometrikus művészetek határterületeivel – a következő művészeti ágakra van tekintettel: konkrét-konstruktív művészet, geometrikus-kompozícióra épülő művészetek, minimal art, minimalista jellegű művészetek, monokróm-, radikális-, színmező-festészet, előzőekhez kapcsolódó konceptuális művészet.
Az alkotók művészetének minél szélesebb körű bemutatásával, időről időre bővíti a művészetüket kedvelők körét. Sikeres munkálkodásra és a társadalmi együttműködésre bátorít, hogy ezáltal az alkotók művészetüket magas szinten művelhessék. Illteve küldetési feladat még az is, hogy az előbbivel összefüggően a társadalom összkulturális élet-lét tere új távlatokkal bővüljön.

----------------------------------------------------------------
JÖVŐKÉP        VISION
A támogatások által a geometrikus művészek és a társterületek művészei alkotói pályájukat kiteljesítik. Újabb, egyéni stílusjegyekkel rendelkező életműveket alkotnak meg. Így a nemzetközi művészet – határokon átnyúlóan – magasrendű intellektuális célokat kitűző szellemiségekkel gazdagodik. Mindemellett, ezzel párhuzamosan a közösségek kulturális-szellemi-egzisztenciális tekintetben is kiteljesednek.

----------------------------------------------------------------
ÉRTÉKEK        VALUES
Az alapítvány
• elhivatottan művészet orientált
• univerzális szellemiség által vezérelt
• a társadalom javára eredeti művészetet teremt
• a személyes kapcsolatokat kibővíti, elmélyíti
• az életet és a létet felemeli, gazdagítja.

----------------------------------------------------------------

AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA    GOAL OF THE FONDATION

A geometrikus és a konkrét-konstruktív művészetben alkotó művészek, valamint ezen területekkel kapcsolódó monokróm/minimalista/koncept művészetben tevékenykedő művészek alkotói útjának teljeskörű támogatása és művészeti alkotásaiknak a gondozása. Valamint a geometrikus művészetek és ezekhez fűződő minimalista jellegű művészetek széleskörű népszerűsítése, és ezáltal a társadalom kulturális-szellemi-egziszetnciális kiteljesedésének elősegítése.

----------------------------------------------------------------

AZ ALAPÍTVÁNY TEVÉKENYSÉGEI    ACTIVITIES OF THE FOUNDATION

Az alapítvány
• anyagi bázist teremt a művészek alkotói tevékenységhez
• támogatókkal, galériákkal, múzeumokkal, műgyűjtőkkel, illetve geometrikus művészettel foglalkozó szervezetekkel kapcsolatot teremt hazai és nemzetközi szinten is
• műtermet biztosít
• művészeti anyagokat, eszközöket, szellemi javakat szerez be
• kiállításokat szervez a megalkotott művekből (Magyarországon és külföldön is)
• archiválja a műveket (reprodukció készítés, digitalizálás, katalógus kiadás)
• kutathatóvá teszi az életműveket
• a kommunikációt biztosítja a külvilággal
• a társadalom minnél szélesebb körében teszi ismertebbé és kedveltebbé a geometrikus művészetet és ehhez kapcsolódó minimalista jellegű művészetek, ezáltal katalizátorként segíti az össztársadalmi felemelkedést
• bármilyen egyéb szükségletet is rendelkezésre bocsát, ami a művészi munkához, illetve ami a geometrikus művészetek és ehhez fűződő minimalista jellegű művészetek éltetéséhez szükséges.

Egyrészről az alapítvány tehát egy olyan tevékenységi kört valósít meg, amelyben a támogatók minél szélesebb körével teremt kapcsolatot, majd az általuk felajánlott anyagi forrás révén a művészek kiegyensúlyozott alkotói munkáját segíti elő. Másrészről az életműveket gondozza, a társadalom, a köz javára azokat széleskörűen bemutatja. Harmadrészről olyan formán tevékenykedik az általános társadalmi felemelkedés számára, hogy a »művészet-mint-katalizátor« hatékonyan eszközét markánsan alkalmazza a mindennapok világában.

----------------------------------------------------------------

AZ OKOKRÓL, AMIÉRT AZ ALAPÍTVÁNY LÉTREJÖTT

Az alapítvány két összegezhető alaptényező, két kiindulási ok miatt jött létre, amelyek az ideális állapotoktól eltérőek, amelyek ilyenformán tettekre késztetnek.

A hiányosságokat, tökéletlenségeket az alapítvány tevékenységével szeretné kiküszöbölni, hogy egyrészről a geometrikus művészek és ezen művészeti ághoz kapcsolódó minimalista művészek alkotási körülményei javuljanak és életműveiket professzionális módon alkothassák meg, másrészről, hogy a társadalom művészet-befogadási lehetősége nyitottabbá, színvonalasabbá váljon, és majdan ezáltal a kulturális-szellemi-egziszetnciális értelemben vett össztársadalmi felemelkedés is megvalósuljon.


1.
Egy művész tevékenysége igen érzékeny művelet a társadalom viszonyai közepette. Még annak ellenére is, ha már bizonyos fokú elismertségre tett szert, számos kiállítással a háta mögött, több száz festményt tudva műgyűjteményekben.

Szabad és értékes művészet létrehozásához, a meglevő szellemi program mellett, anyagi függetlenség kell. A művészek alkotói tevékenysége – a jelen társadalmi és gazdasági viszonyaiban – úgy folytatható kiegyensúlyozottan, ha egy alapítványi struktúra segíti őket munkájukban. A művészeti piac megmérettetései mentén fejlődhet az életmű, de hathatós támogatási rendszerrel, egy alapítványi közreműködéssel méginkább eredmény érhető el.

Geometrikus Művészetért Alapítvány azért jött létre, hogy a geometrikus-konkrét-konstruktív és ehhez kacsolódóan a minimalista-monokróm-konceptuális művészetben alkotó művészeknek minden téren támogatást nyújtson, hogy alkotói pályájuk sikeres legyen.

2.
A társadalom művészet-befogadási lehetőségei széleskörűek, azonban a geometrikus és minimalista művészetek – megállapíthatóan – csak igen szűk körben kedvelt. Akik viszont figyelemmel kísérik ezen művészeti műfaj szellemi kisugárzását, azok tapasztalják ennek felemelő intellektuális viszonylatait, pozitív hatásait az egyének és a közösség számára is egyaránt (akár a mindennapi életre kihatóan).
Az alapítvány hasznosan és hatékonyan szeretné bővíteni a geometrikus művészetet kedvelők körét, illetve ezen területhez kapcsolódó művészeteket kedvtelésének elősegítését is fontosnak tartja. Ezáltal a társadalom minél szélesebb spektrumában szétsugározhat a geometrikus/minimalista művészetek felemelő intellektuális ereje. A végigvitt munkálkodás által mind az egyének és mind közösségek egy emelkedettebb,  kulturálisan érettebb szférába kerülnek.

Az állam bizonyos tekintetben, a kultúrát támogatva közbenjárhat áttételesen a geometrikus/minimalista művészetek támogatásában, vagy természetesen lehetnek specializált pályázati lehetőségek kimondottan erre a művészeti ágra. Azonban megjegyezhető, hogy az állam általánosságban segíti a kvalitásos művészeteket, nem szelektálhat műfajok között, és éppen ezért a geometrikus művészetek csak nagyon kis szelet ebben a támogatandó körben. Így a Geometrikus Művészetért Alapítvány fel tudja vállalni azt, amit az állam nem: ezt, a társadalomra magasrendűbben és pozitívabban ható művészeti ágat elsőrangúan támogatja. Ugyanis tudatában van annak, és hitvallása is az, hogy ez a művészeti műfaj felettébb építő jellegű (sok egyéb művészeti viszonylattal ellenben), mint ahogyan maga a neve is tükrözi: konstruktív.

Idelitásban elképzelve, ha az állam ezen geometrikus-konkrét-konstruktív-minimalista-koncept művészeti ágak mentén kiemeltebben támogatná a művészetet, akkor ezzel rendkívűl hatékony lépést tenne, hogy a társadalom kulturális színvonalát emelje. De ennek egy nagyobb horderejű vonzata is lenne, mert ezen kulturális-erő-kisugárzás által az egyének és a közösségek szellemiségének, benső összeszedettségének javulása egyre inkább érzékelhetővé válna, így ez akár a gazdasági növekedésre is hatna, avagy a társadalom általános és széleskörű kiteljesedésére.
Tehát az alapítvány katalizátorként lenne jelen ebben a össztársadalmi felemelkedést segítő stratégiában. Olyan speciális funkciót lát el ezzel, amelyet az állam törvényeiben nem tüntet fel és nem is segít irányultan. (Például nincs egy geometrikus művészet célirányosan felkaroló rendelkezés, amely ennek társadalmi hatásaival is számol.)

A Geometrikus Művészetért Alapítvány azért is jött létre, hogy a geometrikus/konkrét/konstruktív/minimalista/koncept művészet hatékony támogatása által a társadalom kulturális-szellemi színvonalát hasznos módon emelje, valamint, hogy katalizátorként legyen jelen az társadalmi felemelkedésben.

----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------

RÓLUNK        ABOUT US


Kedves Látogató!    Dear Visitor:

Az alapítványunk egy fokozatosan építkező struktúra, amelyet a kezdetben néhány geometrikus és minimalista művészeteket személyek koordinálnak, akik a civil szférában hasznos tevékenységükkel szeretnének jelen lenni. Alapítványunk egy független non-profit szervezet.

A »Geometrikus Művészetért Alapítvány«-t 2016-ban alapította meg Ottó László festőművész. Geometrikus alkotóként már régóta érlelődött benne a gondolat, hogy milyen keretek között lehetne elérni a geometrikus/konkrét/konstruktív művészet, valamint az ezekhez kapcsolódó monokróm/minimalista/konceptuális művészeti ágak kiteljesedését. Ennek érdekében egy komplex alapítványi forma terve körvonalazódott, amelynek keretében lehetőség van:

• művészek alkotómunkáját támogatni
• művészet-pártolók támogatásait fogadni
• kedveltebbé tenni az intellektuálisabb jellegű geometrikus/minimalista/koncept művészeteket a társadalom minél szélesebb körében
• a geometrikus-minimalista művészetek »TUDÁSBÁZIS«-át bemutatni
• inspiratív kapcsolódásokat előidézni egyének és közösségek tekintetében
• felemelően hatni a közösség kulturális-szellemi-egzisztenciális lehetőségeire és potencialtásaira
• geometrikus/minimalista/konceptuális művészeti profilú galériát építeni.

Céljainkról és tevékenységünkről bővebben a »MISSZIÓ« oldalon olvashat a kedves látogató.

Az alapítvány nagy nyitottsággal vár minden kedves érdeklődőt és művészet-barátot, akit csak egyszerűen éltetnek a művészetek, vagy aki élteti a művészeteket, aki talán éppen teljes elmélyültségben figyeli a jelenkor művészeinek legújabb műveit. Valamint azon kedves patrónusokat és filantrópokat is tisztelettel várjuk, akik a nemes ügyek elkötelezettjei, és akiknél ez alkalommal a művészetek támogatása került a középpontba.
----------------------------------------------------------------

AZ ALAPÍTÓ    THE FOUNDER    

Ottó László geometrikus-festőművész 1966-ban Pécsett született. Alkotói pályája meglehetősen sajátosan alakult, nem kapcsolódott kimondottan iskolákhoz, de egy-egy mester művészete vagy útmutatása intenzíven formálta alkotótevékenységét. Azonban határozott benső imaginációjának hatására képezte magát, kissé eltérően a megszokott gyakorlattól. Így a geometrikus művészetének kibontakozásának is összetett viszonylatai vannak: egyrészről a nyugati modernitás geometriáját is kutatja (ami száz évre tekint vissza), és másrészről az emberiség ősi-geometriáit is, ezen belül legfőképpen a keleti yantra és mandala kép-világokat, (hét ezer évet felölelően). Ezen alapbeállítottság mellett a monokróm, minimalista és konceptuális művészeti ágakra is nyitott, művészetére ezek hatással is vannak.
Mindazonáltal vérbeli európai művész, aki a művészettörténet szellemi történéseit követi, aki olyan geometrikus festészetet alkot, amivel kapcsolódhat a nemzetközi konkrét-konstruktív művészethez, valamint akár a monokróm-minimalista művészethez is. Művészet-teoretikus orientációra is nyitott, amely segíti alkotómunkáját, és amely általában a geometrikus művészetek legszélesebb körét és társterületeit öleli fel. Számtalan külföldi utazás, kiállítás, művészeti-kapcsolat fémjelzi munkásságát. Ezen erőt-adó-bázissal a háta mögött képzelte el, hogy egy alapítvány létrehozására vállalkozhat. A fokozatos építkezés híve, így kezdetben még csak néhányan csatlakozhattak az alapítványi tevékenykedéshez, de mindenképpen a szellemi közösség kibővítésése a cél. 
A művészet és a társadalom köreiben is kiteljesedést szeretne generálni, hogy a geometrikus/konkrét/konstruktív művészetektől kezdődően a monokróm/minimalista/koncept művészetekig terjedő „művészeti-tér” katalizátorként felemelően hassanak mind az egyén, mind közösség életére és létére.

A kedves érdeklődő itt tájékozódhat Ottó László festészetéről:

http://www.otto-painting.com

----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------

TÁMOGATHATÓ PROJEKTEK    SUPPORTING PROJECTS


AZ ALAPÍTVÁNY PROJEKTJEI

A Geometrikus Művészetért Alapítvány egy adott időszakra projekteket hirdet meg. Egy nevesített projekt lehet például egy kiállítás megrendezése vagy egy művészre vonatkoztatott támogatás érdekében megfogalmazni. Ilyen formában képzeljük el a sikeres programok kivitelezését, lebonyolítását. 

A támogatóink időről időre mérlegelhetik, hogy melyik projekt iránt lennének elkötelezettek, így egy konkrét célra nyújthatnak segítséget. Illetve, felmerülhet az is, hogy a támogató tevékenységi köre kapcsolódhat az adott projekthez, vagy inspiráló-visszahatású lehet a művészettel, a művészekkel való közös munka egy adott területen. Így akár éppen támogató terjeszthet elő újabb terveket a közös kihívásokra.

Várjuk tisztelettel a művészet-pártoló partnereket, támogatókat, szponzorokat, mecénásokat, patrónusokat, filantrópokat, akik a nemes tettükkel művészek életművének sikeres kibontakozást segíthetik elő.
----------------------------------------------------------------
Megjegyzés, bevezető

A Geometrikus Művészetért Alapítvány legelső kivitelezendő projektjének kedvezményezettje az alapító-művész. Ugyanis a fokozatos építkezésben szükség van a kezdetek megszilárdítására, illetve arra, hogy a primérebb viszonylatokban lehessen próbát tenni a geometrikus művészetet támogató források fogadására. Majd a sikeres felvezető után szélesebb körben lehet előirányozni a támogtandók körét, és így újabb projekteket készíthet elő az alapítvány.


2017/1 STRONG SUPREMATISM PROJECT

A projekt Ottó László festőművész alkotói pályájának támogatását segíti elő a 2016-17-es időszakban.

Nagy tisztelettel szponzorokat, mecénásokat keresünk, hogy anyagi forrásukkal segítsék a művész kiadásait: műterem-bérlés, művészeti-anyagvásárlás, kiállítás-rendezés, utazási költségek, művészeti írások, katalógus készítés, és weboldal fenntartás vonatkozásában. Ezeken kívűl még fontos lenne menedzselni az »ARTFACTS« adatbázison a művész oldalát, ami szintén költségekkel jár.

Az alábbi tárlatokon való szereplést, illetve az arra való felkészülést lehetne szponzorálni:


• Egyéni kiállítás a Resident Art Budapest Galériában 2017. márciusában

• Egyéni kiállítás a »Galerie Leonhard«+»Spectra Konkret«-ben, Grazban, 2017. áprilisában 

• Két művész kiállítása a »Galerie La Ligne«-ben Zürichben 2017. júniusában

• Egyéni kiállítás a »Galerie Renate Kammer«-ben, Hamburgban, 2017. őszén

• Csoportos kiállítás a »Museum Wilhelm Morgner«-ben, Soest városában, Németországban, 2017. őszén

• Egyéni kiállítás a pécsi Janus Pannonius Múzeum Múzeum Galériájában (Múzeum Galéria, Pécs, Káptalan u. 4.), 2018/2019.
http://www.jpm.hu/index.php?m=1&s=4&id=237

• Egyéni kiállítás a budapesti »ByArt Galériában«, Budapesten, 2017/18. őszén

Információk: 

http://www.otto-painting.com/exhibitions/


A művész által felajánlott festmények révén viszonozható a támogatás, ha szponzori jellegű a patronálás.

Ottó László nemzetközileg is elismert alkotó. A konkrét-konstruktív művészetben figyelemre méltó a munkássága. Európa szerte részt vett festményeivel a geometrikus tematikájú nemzetközi kiállításokon. 31 külföldi városba jutottak el művei. Több, professzionálisan konkrét-konstruktív művészetet bemutató galéria foglalkozik képeivel (Berlin, Freiburg, Graz, Ladenburg, Wien, Zürich), valamint egy online galéria is (München), és egy magyarországi galéria is (Szentendre). Festményei számos hazai és külföldi magángyűjteményben megtalálhatók.

Ottó László festészete

http://www.otto-painting.com

Amennyiben csatlakozni kíván a projekthez, tisztelettel várjuk jelentkezését. 

(Az érdeklődők számára az ügy részletesebb kifejtését megtehetjük.)

2016.02.14.


Szeretnénk Önöknek nagyon megköszönni mind a múltbeli, mind a jövőbeli anyagi támogatásukat, valamint az Önök erkölcsi támogatását, az ötleteiket és a tetteiket egyaránt!

----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
TÁMOGATÁS    SUPPORT        PROMOTION


A TÁMOGATÓKRÓL – KIKET IS VÁRUNK PATRÓNUSNAK? 

Az alapítvány támogatói bizonyára olyan önzetlen személyek lesznek, akik egyrészről szeretnek jó ügyeket menedzselni, másrészről akár lelkes művészet kedvelők is lehetnek.
Természetesen ez áldozatvállalás, de gyümölcse igen nemes: szellemi értékek teremtődnek, felemelő művészet, és ezzel összességében a társadalom gazdagodik.
Mivel az állam részlegesen tudja a művészeteket támogatni (a képzőművészet nem éppen a kiemeltek között szerepel), így a civil szféra bevonása adhat megoldást. De természetesen az alapítvány folyamatosan figyeli az állam által kiírt pályázatokat, amelyek érintik a geometrikus művészet, valamint a hazai és külföldi kulturális alapok meghirdetett lehetőségeket is.

A szponzorálók talán spontán és egyénileg közelednek ezen nemes ügyhöz, azonban a későbbiekben akár a személyekhez köthető vállalatok, cégek, szellemi stúdiók is csatlakozhatnak az odafigyelő, segítő gyakorlathoz.

A tapasztalat azt mutatja, hogy igen változatos hivatással rendelkező műgyűjtők kedvelik a geometrikus művészetet. Mindemellett feltűnik, hogy a matematikusok, az építészek, a formatervezők, az orvosok, a közgazdazdászok, a bankárok és a kézműves mesterségeket művelők kiváltképpen kedvelik ezen művészeti műfaj alkotásaival műgyűjteményüket gyarapítani. Reményeink szerint, talán éppen közülük kerülnek ki az alapítvány – és ezen keresztül művészeink – első mecénásai. De természetszerűleg igen nyitottan tevékenykedik szervezetünk, és így szeretnénk új köröket megnyerni a geometrikus-alkotásmód életéséhez. A kölcsönös elégedettség a fokmérője az együttműködésnek, és erre számtalan példa áll rendelkezésre: a tisztelt műgyűjtők hosszú távon, ha nem egy életen át büszkék arra, hogy milyen műremekek is vannak a kollekciójukban, és egykoron milyen szituációban ismerkedhettek meg a művésszel. És mindenképpen a művész is örömmel veszi az önzetlen új és új patrónusok „felbukkanását”, ugyanis oeuvre-jét csak így tudja igazán kiteljesíteni.

A PATRÓNUSI TÁMOGATÁS VISZONZÁSA

A támogatók részéről adott összegek fogadása anyagi viszonzás és szolgáltatás   nélkül (Mecénások vonatkozásában) és viszonzással is létrejöhet (Szponzorok vonatkozásában). 
A viszonzás művészeti alkotások átadásával képzelhető el (festmény, grafika, plasztika, egyéb műalkotások). Az alapítvány a művészek által felajánlott művekkel honorálhatja a támogatói anyagi forrásokat. Mindemellett a mecénások, szponzorok, támogatók, adakozók nevének feltüntetése a támogatói névsorban rendszeres lesz (kiállításon, katalógusban, weboldalon).

Szeretnénk Önöknek nagyon megköszönni mind a múltbeli, mind a jövőbeli anyagi támogatásukat, valamint az Önök erkölcsi támogatását, az ötleteiket és a tetteiket egyaránt!


---
MŰVÉSZETI ALKOTÁSOK MINT BEFEKTETÉS

A »művészeti alkotások mint befektetési lehetőség« kérdését is ki lehetne fejteni, mert ugyanis ez sem érdektelen szempont. A jelenkor művészeti élete és piaca meglehetősen így is orientált, ez tagadhatatlan. Az alapítvány azonban elsősorban a kvalitás mindennemű támogatására hivatott, és kevésbé gondolkodik ebben a témában. 
Mindemellett megjegyezhető, hogyha következetes szellemi nívón alkot a művész és építi életművét, és e közben önzetlen, kítűnő patrónusok segítik útján, akkor egykoron beérik a munkálkodás gyümölcse: mindenki gyarapodhat szellemileg és akár anyagilag is.
---
Várjuk tisztelettel a művészet-pártoló partnereket, támogatókat, szponzorokat, mecénásokat, patrónusokat, filantrópokat, akik kedvére való lenne a geometrikus művészetek patronálása, akik fantáziát látnak ilyen jellegű kihívásokban.

---

MEGVÁLTOZOTT MŰGYŰJTŐI SZOKÁSOK A 21. SZÁZADBAN
Megváltozott műgyűjtői szokások a 21. században

Napjainkban észrevehető egy tendencia akár az itthoni, akár a nemzetközi művészeti közegben is. Ismertebb, kvalitásos műgyűjteményekkel rendelkező műgyűjtők, akik leginkább az idősebb generáció gyűjtői, akik már 20-50 évvel ezelőtt kezdék a műgyjtemény fejlesztésüket napjainkban már kevésbé bővítik kollekciójukat. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan a fiatalabb műgyűjtői generáció nem olyan intenzitással lép a színre a művészeti piacon. Így a geometrikus/minimalista művészetben is tapasztalható egyfajta financiális hiány.

A Geometrikus Művészetért Alapítvány ezen problémakörben is szeretne megoldásokat kínálni: felvállalja az újabb műgyűjtői generációk megnyerését a geometrikus/konkrét/konstruktív művészet, valamint az ehhez kapcsolódó monokróm/minimalista/konceptuális művészeti ágak számára. 
Edukációval, széleskörű információ-biztosítással, valamint ezek keretében a valós művészeti értékek bemutatásával, a hosszabb távon értékállóbb szellemiség láttatásával segíti a kvalitásos műgyűjtemények megteremtését. 

A legfőbb jelenkori kihívás mentén megpróbálja szétválasztani »értékest« és »látszat-értékest«: oktató-feltáró jellegű előadások és írásművek által szeretné világossá tenni azt, hogy mi is a nemzetközi művészetben a valódi érték, és melyek azok a tendenciák, amelyek pusztán egy adott divathullámok képviselnek. Ennek keretében természetesen feltárulhat az is, hogy a geometrikus-kompozícióra épülő művészetek, a minimal art, a minimalista jellegű művészetek, avagy a geometrikus/minimalista/monokróm-műremek minek is köszönheti időtállóságát mind szellemi, mind anyagi vonatkozásokban is. 


----------------------------------------------------------------
Pénzügyi adatok

Adószám: 
Számlavezető bank: 
HUF számlánk száma (IBAN): HU
EUR számlánk száma (IBAN): HU
USD számlánk száma (IBAN): HU

További információt az az általunk támogatott civil ügyekről a TÁMOGATHATÓ PROJEKTEK oldalon talál a tisztelt érdeklődő.

A Geometrikus Művészetért Alapítvány tisztelt patrónusai pedig a TÁMOGATÓK oldalon találhatók.


Szeretnénk Önöknek nagyon megköszönni mind a múltbeli, mind a jövőbeli anyagi támogatásukat, valamint az Önök erkölcsi támogatását, az ötleteiket és a tetteiket egyaránt!

---
Az 1%-os felajánlások felhasználásáról itt olvashat.

---
TÁMOGATÓK        SUPPORTERS

... MŰGYŰJTŐ
... MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY
... MECÉNÁS
... CÉGVEZETŐ
... KULTURÁLIS ALAP
... ÖNKORMÁNYZAT
... KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
… SZOFTVER FEJLESZTÉS KFT
... KOMPUTER-KUTATÁS KFT
... ÉPÍTÉSZET-DESIGN KFT
... HÍRADÁSTECHNIKA KFT
... MATEMATIKA-KUTATÁS INTÉZET

----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------

ALÉTHEIA FINE ARTS

[Kortárs, modern és primordiális művészeti galéria]

A jövőben a Geometrikus Művészetért Alapítvány egy galériát szeretne alapítani és felépíteni, kezdetben internetes formában, hogy non-profit tevékenységéhez ilyen formán is támogatókat találjon.

Tematikus csoportos kiállítások, egyéni bemutatkozások...

A leendő kiállítások művészeiről a »TUDÁSBÁZIS«-ban találhat információkat.
A galéria a következő művészeti formákat állít ki, ezekre területekre specializálódott: geometrikus-kompozícióra épülő művészetek, konkrét-konstruktív művészet, minimal art, minimalista jellegű művészetek, monokróm-, radikális-, színmező-festészet, konceptuális művészet, valamint az építészettel kapcsolódó művészet.

A virtuális galéria terének egy látványa...


----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------

TUDÁSBÁZIS    KNOWLEDGE BASE


RÁTEKINTÉS A MODERN MŰVÉSZET MŰVÉSZETTÖRTÉNETÉNEK
GEOMETRIKUS / MINIMALISTA / KONCEPTUALISTA MŰVÉSZETI FORMÁIRA
 


FŐKÉPPEN FESTÉSZET

KONSTRUKTÍV MŰVÉSZET • SZÍNMEZŐ FESTÉSZET • KONKRÉT MŰVÉSZET • MINIMALISTA GEOMETRIKUS MŰVÉSZET • MINIMAL ART • MONOKRÓM/RADIKÁLIS-FESTÉSZET • KONCEPTUÁLIS MŰVÉSZET • ÉPÍTÉSZET • FOTOGRÁFIA • PRIMORDIÁLIS GEOMETRIA 

----------------------------------------------------------------

RÁTEKINTÉS A MODERN MŰVÉSZET MŰVÉSZETTÖRTÉNETÉNEK
GEOMETRIKUS / MINIMALISTA / KONCEPTUALISTA MŰVÉSZETI FORMÁIRA

Főképpen festészet

Konstruktív művészet • Színmező festészet • Konkrét művészet • Minimalista geometrikus művészet • Minimal Art • Monokróm/Radikális-festészet • Konceptuális művészet • Építészet • Fotográfia • Primordiális Geometria 

A következő oldalakat napról napra fejlesztenünk és tökéletesítenünk kell.

----------------------------------------------------------------
Oldalak

GREAT MASTERS OF MODERN ART
A modern művészet mesterei
THEORIES & PHILOSOPHIES OF ARTS
Teóriák és művészetfilozófiák
MANIFESTOS
Manifesztumok
MOVEMENTS & ART GROUPS
Mozgalmak és csoportok
HUNGARIAN BAUHAUS ARTIST
Magyar Bauhaus művészek
HUNGARIAN BAUHAUS ARTIST FROM PECS
Magyar Bauhaus művészek Pécsről
COLOR FIELD PAINTING & ARTIST
Szín-mező festészet és művészek
INTERNATIONAL CONCRETE–CONSTRUCTIVE ART ARTISTS
Nemtetközi Konkrét-konstruktív művészet
HARD-EDGE GEOMETRIC ART ARTISTS
Hard-edge geometrikus művészek
HUNGARIAN [GEOMETRIC–]CONCRETE–CONSTRUCTIVE ART ARTISTS
Magyar [Geometrikus–]Konkrét-konstruktív művészek
GEOMETRIC ART ARTIST FROM PECS
Geometric Art Artist from Pecs
MONOCHROME/RADICAL PAINTING & ARTIST
Monochrome/Radical Painting & Artist
M.A.D.I.
MADI
MADI
MINIMAL ART & ARTIST
Minimal Art & Artist
CONCEPTUAL ART & ARTIST
Conceptual Art & Artist
OP-ART
Op-Art
MUSIC PICTURE
Music Picture
MODERNITY & ANCIENT GEOMETRY
Modernity & Ancient Geometry
ART & ARCHITECTURE
Art & Architecture
ARCHITECTURE & SQUARE/CUBE
Architecture & Square/Cube
ARCHITECTURE & ART & LANDSCAPE
Architecture & Art & Landscape
    ARCHITECTURAL PHOTOGRAPHY
    Architectural photography
ART HISTORIANS
Art historians
SYMPOSIUMS
Symposiums
BOOKS
Books
ART MAGAZINES
Art Magazines
MUSEUMS
Museums
GALLERIES
Galleries
ART COLLECTIONS
Art Collections
FOUNDATIONS & INSTITUTIONS
Foundations & Institutions
ART MAGAZINS IN INTERNET
Art Magazins in Internet
ART DATABASE
Art Database
CONCRETE ART CHRONOLOGY [ART DATABASE]
Concrete Art Chronology [Art Database]
CONTEMPORARY AUCTIONS
Contemporary Auctions
ART PLATFORMS
Art Platforms
KONKRETEUM
Konkreteum
BEGINNING-GEOMETRY
Beginning-Geometry
PRIMORDIAL GEOMETRY
Primordial Geometry

----------------------------------------------------------------
KUTATÁS     RESEARCH


----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------

ELÉRHETŐSÉGEK

Keressen minket:

GEOMETRIKUS MŰVÉSZETÉRT ALAPÍTVÁNY

Ottó László

laszlo.otto.painting[a]gmail.com

http://www.foundation-for-geometric-art.org
    
H-1114 Budapest
Hungary

Az oldalakat folyamatosan fejlesztjük és tökéletesítjük..

© 2016-2017
Minden jog fentartva.
---
HÍRLEVÉL
---
Pénzügyi adatok

Adószám: 
Számlavezető bank: MagNet Bank
HUF számlánk száma (IBAN): HU111
EUR számlánk száma (IBAN): HU222
USD számlánk száma (IBAN): HU333

Szeretnénk Önöknek nagyon megköszönni mind a múltbeli, mind a jövőbeli anyagi támogatásukat, valamint az Önök erkölcsi támogatását, az ötleteiket és a tetteiket egyaránt!